Συναυλία 26/06 Ανοικτή Συνέλευση Κατοίκων Αγίας Παρασκευής