30/11 Συναυλία αλληλεγγύης και οικονομικής ενίσχυσης. Πάτρα. Πανεπιστήμιο (Α.Θ.Ε.)