12/10 - Συναυλία Αλληλεγγύης και Οικονομικής Ενίσχυσης