Εκδηλώσεις Αλληλεγγύης Στην Κατάληψη Παραρτήματος στην Πάτρα